quốc tế phụ nữ 2016

 

Nói đến Phụ Nữ là nói đến một nửa nhân loại, nơi mà cả thế giới nương nhờ… câu nói đâu đó của một người vô danh nhưng hoàn toàn chính xác và đầy tính nhân văn.
Ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm và chia sẻ những tâm tư và nguyện vọng cũng như trân trọng những thành quả của đội ngũ nhân viên nữ đã luôn cống hiến vì mục tiêu chung và đồng hành cùng công ty.