huấn luyện kinh doanh

Ngày 26/08/2016, tại Tp.HCM công ty đã tổ chức khoá huấn luyện Kiến thức sản phẩm – Kỹ năng bán hàng cho lực lượng bán hàng của công ty và nhân viên bán hàng của Đại lý. Đúc kết khoá học, các nhân viên bán hàng đã có những kiến thức vững chắc về sản phẩm và kỹ năng cần thiết của 1 nhân viên bán hàng chuyên nghệp, sẵn sàng cho thành công.

Thực hiện: Tháng 8-2016