Picture1

 

Mỗi thành viên nữ của công ty là một viên gạch chắc chắn của Ngôi Nhà May Mắn chúng tôi, là hậu phương vững chắc cho các lực lượng tiên phong ngoài thị trường.
Ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm, chia sẻ cũng như trân trọng những thành quả của đội ngũ nhân viên nữ đã luôn cống hiến vì mục tiêu chung và đồng hành cùng công ty.
Cùng chúc mừng đội ngũ nhân viên nữ Sức Khoẻ – Trí Tuệ – Thành Công.

Thực hiện: 08-03-2017