Công Ty đã được hình thành và phát triển trên 15 năm tại thị trường Việt Nam. Hiện nay Công Ty là đối tác lớn của các sản phẩm thương hiệu danh tiếng thế giới như:

– Điện thoại Nokia (Phần Lan).

– Điện thoại Lumia Microsoft (Mỹ).

– Thiết bị theo dõi trẻ em MonBaby (Mỹ).

 

     Văn hóa doanh nghiệp

     Lịch sử hình thành

     Chiến lược phát triển

     Khách hàng

     Đối tác