Sản phẩm cũng có mặt đầy đủ tại các cửa hàng bán lẻ rộng khắp 23 tỉnh thành từ Nha Trang (Khánh Hoà) đến mũi Cà Mau.

      Kênh hiện đại

     Trạm bảo hành

     Quy trình bán hàng